• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

Председник одељења – судија Весна Остојић

Састоји се од укупно пет судских већа која поступају у свим другостепеним кривичним предметима, предметима делегације и сукоба надлежности као и осталим кривичним предметима из надлежности апелационог суда, а чине их следеће судије:
1. Весна Остојић
2. Дарко Тадић - изабран за председника Вишег суда у Новом Саду
3. Дејан Терзић - упућен у  Виши суд у Београду, Посебно одељење за организовани криминал
4. Драгољуб Вујасиновић
5. Ђурђина Бјелобаба
6. Зденка Стакић
7. Зоран Париповић
8. Љубомир Бачић
9. Мирослав Алимпић - постављен за вф председника Вишег суда у Шапцу
10. Светлана Томић Јокић
11. Слободан Велисављевић
12. Смиљка Матковић
13. Сњежана Лековић