• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ

Председник одељења – судија Драгана Штрбац

Судије Одељења за радне спорове поступају у материји радног права а одељење има укупно три већа која чине:
1. Боривоје Гајић
2. Габриела Миловановић
3. Драгана Штрбац
4. Јасмина Даниловић Стојковић
5. Нада Ћулибрк
6. Мира Тубин Чанак
7. Нада Кнежевић Антић
8. Славка Милисављевић Стојчић
9. Снежана Кецман
10. Јокица Јањушевић