• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Naknada štete

Gž 176/11 - posebni slučajevi odgovornosti
Gž 4935/10 - posebni slučajevi odgovornosti
Gž 5081/10 - naknada nematerijalne štete
Gž 805/11 - naknada materijalne štete
Gž 8411/10 - odgovornost za drugog
Gž 4061/10 - odgovornost za prouzrokovanu štetu i pravo na naknadu štete
Gž 8065/10 - nematerijalna šteta
Gž 443/11 - odgovornost za prouzrokovanu štetu i pravo na naknadu štete
Gž 950/12 - odgovornost za prouzrokovanu štetu i pravo na naknadu štete
Gž 4684/11 - odgovornost za prouzrokovanu štetu i pravo na naknadu štete
Gž 2476/11 - naknada nematerijalne štete
Gž 2343/12 - odgovornost za štetu od opasne stvari ili od opasne delatnosti
Gž 3837/11 - odgovornost za prouzrokovanu štetu i pravo na naknadu
Gž 3992/11 - odgovornost po osnovu krivice
Gž 2683/12 - odgovornost za prouzrokovanu štetu i pravo na naknadu štete
Gž 1582/12 - naknada nematerijalne štete
Gž 404/12 - naknada nematerijalne štete; povreda časti i ugleda
Gž 2341/10 - naknada materijalne štete
Gž 9136/10 - odgovornost u slučaju udesa izazvanog motornim vozilom u pokretu
Gž 67/12 - povreda prava ličnosti
Gž 3086/11 - odgovornost za drugog
Gž 3871/12 - odgovornost u slučaju udesa izazvanog motornim vozilom u pokretu
Gž 1631/12 - naknada nematerijalne štete
Gž 4342/11 - odgovornost za prouzrokovanu štetu
Gž 4806/12 - odgovornost za drugog
Gž 4428/12 - vanugovorna odgovornost; odgovornost za štetu zbog opasne delatnosti
Gž 2805/12 - vanugovorna odgovornost; odgovornost garantnog fonda
Gž 1364/12 - vanugovorna odgovornost; odgovornost za drugog
Gž 138/13 - naknada nematerijalne štete; povreda časti i ugleda
Gž 379/13 - odgovornost više lica za istu štetu
Gž 5202/12 - odgovornost više lica za istu štetu
Gž 2927/12 - naknada materijalne štete; izmakla korist
Gž 2934/12 - naknada materijalne štete; naknada materijalne štete u slučaju smrti, telesne povrede i oštećenja zdravlja
Gž 4531/12 - odgovornost po osnovu krivice
Gž 282/12 - povreda prava ličnosti
Gž 86/13 - naknada materijalne štete; stvarna šteta
Gž 4966/12 - naknada materijalne i nematerijalne štete u slučaju smrti
Gž 1250/12 - naknada materijalne štete; naknada materijalne štete u slučaju smrti, telesne povrede i oštećenja zdravlja
Gž 3029/12 - odgovornost garantnog fonda
Gž 3649/12 - naknada materijalne štete; naknada materijalne štete u slučaju smrti, telesne povrede i oštećenja zdravlja
Gž 88/13 - naknada materijalne štete; stvarna šteta
Gž 4977/12 - naknada nematerijalne štete; nematerijalna šteta u slučaju neosnovanog lišavanja slobode
Gž 7191/10 - naknada materijalne štete
Gž 837/12 - odgovornost za drugog
Gž 5402/12 - naknada materijalne štete; stvarna šteta
Gž 3742/12 - naknada materijalne štete
Gž 2835/11 - vanugovorna odgovornost; odgovornost za drugog
Gž 4782/11 - naknada materijalne štete; stvarna šteta
Gž 1720/12 - odgovornost više lica za istu štetu
Gž 1969/11 - naknada materijalne štete; izmakla korist
Gž 637/13 - odgovornost u slučaju udesa izazvanog motornim vozilom u pokretu
Gž 4389/12 - naknada materijalne štete; stvarna šteta
Gž 1216/13 - vanugovorna odgovornost; odgovornost za drugog
Gž 3513/13 - naknada materijalne štete; izmakla korist
Gž 650/12 - naknada materijalne štete; izmakla korist
Gž 74/12 - naknada materijalne štete
Gž 1580/13 - naknada nematerijalne štete; naknada nematerijalne štete u slučaju smrti telesne povrede ili teškog invaliditeta
Gž 3326/12 - naknada nematerijalne štete; povreda prava ličnosti; diskriminacija
Gž 3176/12 - naknada materijalne štete; stvarna šteta
Gž 738/12 - vanugovorna odgovornost; odgovornost za drugog
Gž 861/14 - vanugovorna odgovornost; odgovornost za drugog
Gž 3536/13 - vanugovorna odgovornost; odgovornost po osnovu krivice; žrtva trafikinga
Gž 4321/13 - odgovornost po osnovu krivice
Gž 5101/13 - vanugovorna odgovornost; odgovornost u slučaju udesa izazvanog motornim vozilom u pokretu
Gž 3174/13 - vanugovorna odgovornost; odgovornost po osnovu krivice
Gž 4390/13 - vanugovorna odgovornost; odgovornost po osnovu krivice
Gž 5073/13 - vanugovorna odgovornost; odgovornost za štetu od opasne stvari
Gž 4811/13 - rehabilitaciono obeštećenje
Gž 740/12 - odgovornost po osnovu krivice
Gž 2203/13 - vanugovorna odgovornost; odgovornost po osnovu krivice
Gž 4948/12 - ugovorena odgovornost
Gž 4981/13 - naknada materijalne štete; izmakla korist
Gž 4253/13 - naknada nematerijalne štete; nematerijalna šteta u slučaju neosnovanog lišavanja slobode
Gž 2311/14 - vanugovorna odgovornost; odgovornost po osnovu krivice
Gž 3040/14 - naknada nematerijalne štete; naknada nematerijalne štete u slučaju smrti telesne povrede ili teškog invaliditeta
Gž 3019/13 - naknada materijalne štete; stvarna šteta
Gž 3314/13 - naknada materijalne štete; stvarna šteta
Gž 519/16 - naknada materijalne štete; stvarna šteta
Gž 887/16 - odgovornost za štetu od opasne stvari
Gž 2457/14 - vanugovorna odgovornost; odgovornost za drugog
Gž 859/16 - vanugovorna odgovornost; odgovornost u slučaju udesa izazvanog motornim vozilom u pokretu
Gž 2427/16 - naknada nematerijalne štete; nematerijalna šteta u slučaju neosnovanog lišenja slobode
Gž 2499/16 - vanugovorna odgovornost; odgovornost po osnovu krivice
Gž 3190/15 - vanugovorna odgovornost; odgovornost za drugog
Gž 1718/14 - naknada materijalne štete; izmakla korist
Gž 2849/14 - naknada materijalne štete; izmakla korist
Gž 3807/14 - naknada nematerijalne štete; naknada nematerijalne štete u slučaju smrti ili teškog invaliditeta
Gž 3462/15 - naknada nematerijalne štete; nematerijalna šteta u slučaju neosnovanog lišenja slobode
Gž 758/17 - naknada nematerijalne štete; naknada nematerijalne štete u slučaju smrti ili teškog invaliditeta
Gž 3873/12 - odgovornost za drugog
Gž 4647/16 - vanugovorna odgovornost; odgovornost po osnovu krivice
Gž 816/16 - odgovornost u slučaju udesa izazvanog motornim vozilom u pokretu
Gž 1254/15 - vanugovorna odgovornost; odgovornost za rad državnog organa
Gž 2033/17 - vanugovorna odgovornost; objektivna odgovornost; odgovornost za štetu od opasne delatnosti
Gž 2143/16 - vanugovorna odgovornost; odgovornost u slučaju udesa izazvanog motornim vozilom u pokretu
Gž 4586/16 - odgovornost preduzeća i drugih pravnih lica prema trećem licu
Gž 2314/15 - naknada materijalne štete; stvarna šteta
Gž 71/15 - vanugovorna odgovornost; odgovornost za drugog
Gž 2224/16 - povreda prava ličnosti; diskriminacija
Gž 4534/16 - vanugovorna odgovornost; odgovornost preduzeća i drugih pravnih lica prema trećim licima
Gž 3164/17 - naknada materijalne štete u slučaju smrti, telesne povrede i oštećenja zdravlja
Gž 4131/16 - naknada materijalne štete u slučaju smrti, telesne povrede i oštećenja zdravlja
Gž 160/16 - stvarna šteta
Gž 2391/18 - vanugovorna odgovornost; odgovornost po osnovu krivice