Правила понашања запослених и странака

Правила понашања запослених и странака

Правила понашања запослених и странака у Апеладионом суду у Новом Саду за време трајања ванредне ситуације на територији Града Новог Сада.

 

Правила понашања:

pravila_ponasanja_201126.pdf