Саопштење – састанак поводом усаглашавања судске праксе

Саопштење – састанак поводом усаглашавања судске праксе

Дана 09.12.2022. године у згради правосудних органа у Новом Саду у складу са Споразумом председника апелационих судова о организацији, месту и времену одржавања заједничких седница апелационих судова у периоду од 2021. до 2025. године, одржан је састанак ради усаглашавања судске праксе Грађанског одељења и Одељења за радне спорове Апелационог суда у Новом Саду, са представницима грађанских одељења подручних виших и основних судова са територије Апелационог суда у Новом Саду.

Координатор за медије Апелационог суда у Новом Саду
Андреа Ђукић

Image
Image