ГОДИШЊИ РАСПОРЕД СУДИЈА

ГОДИШЊИ РАСПОРЕД СУДИЈА

2023. година
Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2023. годину

Прва измена - Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2023. годину

Друга измена - Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2023. годину

Трећа измена - Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2023. годину

Четврта измена - Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2023. годину

2022. година
Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2022. годину

Прва измена - Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2022. годину

Друга измена - Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2022. годину

Трећа измена - Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2022. годину

Четврта измена - Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2022. годину

Пета измена - Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2022. годину

Шеста измена - Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2022. годину

2021. година
Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2021. годину

Прва измена - Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2021. годину

Друга измена - Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2021. годину

Трећа измена - Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2021. годину

Четврта измена - Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2021. годину

Пета измена - Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2021. годину

Шеста измена - Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2021. годину

2020. година
Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2020. годину

2019. година
Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2019. годину

2018. година
Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2018. годину

2017. година
Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2017. годину

2016. година
Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2016. годину
Прва измена и допуна Годишњег распореда послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2016. годину

2015. година
Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2015. годину

2014. година
Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2014. годину - пречишћен текст

2013. година
Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2013. годину - пречишћен текст

2012. година
Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2012. годину

2011. година
Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Новом Саду за 2011. годину