ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

За поступање по приговорима и жалбама у поступцима ради заштите права на суђење у разумном року, по Закону о заштити права на суђење у разумном року („Службени гласник РС" број 40/2015) који је ступио на снагу 01.01.2016. године, поред Председника суда мр Дарка Тадића, одређене су судије:

За предмете из области грађанског права:
- судија Вера Кнежевић Мандић,
- судија Бранка Перц,
- судија Анђелка Станојевић и
- судија Весна Сладојевић;

За предмете из области радног права:
- судија Сања Гојковић Столић
- судија Нада Ћулибрк

За премете из области кривичног права:
- судија Здравка Писарић