НАСЛОВНА

Оснивање и надлежност

Апелациони суд у Новим Саду основан је законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава

Јавност рада


Вести и саопштења


Прописи у вези са радом правосудних органа

Прописи у вези са радом правосудних органа

Судска пракса


Судска пракса

Судови у Србији


Судови у Србији


Судска пракса европског суда за људска права

Судска пракса европског суда за људска права

Министарство правде
Министарство правде
Врховни касациони суд
Врховни касациони суд
Високи савет судства
Високи савет судства
Otvorena vrata pravosudja
Besplatna pravna pomoć