НАСЛОВНА

Оснивање и надлежност

Апелациони суд у Новим Саду основан је законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава

Јавност рада


Вести и саопштења

Прописи у вези са радом правосудних органа

Прописи у вези са радом правосудних органа

Судска пракса


Судска пракса

Судови у Србији


Судови у Србији

Судска пракса европског суда за људска права

Судска пракса европског суда за људска права

Covid-19