УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ У СУДУ

УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ У СУДУ

Закон о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр.116/08, 104/09, 101/10, 101/11 и 101/13) и Судски пословник („Службени гласник РС“, бр.110/09, 70/11, 19/12, 89/13, 96/15, 104/15, 39/16, 56/16 и 77/16) прописују унутрашње уређење и рад судова у Републици Србији. Министар правде, уз претходно прибављено мишљење председника Врховног касационог суда, донео је Судски пословник који је ступио на снагу дана 29.12.2009.године.