ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ

2010. година
- тромесечни (документ у pdf формату)
- шестомесечни (документ у pdf формату)
- деветомесечни (документ у pdf формату)
- Годишњи извештај о раду Апелационог суда у Новом Саду за 2010. годину (документ у pdf формату)

2011. година
- тромесечни (документ у pdf формату)
- шестомесечни (документ у pdf формату)
- Годишњи извештај о раду Апелационог суда у Новом Саду за 2011. годину (документ у pdf формату)
- Анализа и оцена резултата рада виших судова са подручја Апелационог суда у Новом Саду за период 01.01.2011. године до 31.12.2011. године (документ у pdf формату)
- Осврт на резултате рада основних судова са подучја Апелационог суда у Новом Саду за период од 01.01.2011. године до 31.12.2011. године (документ у pdf формату)

2012. година
- тромесечни извештај о раду Апелационог суда у Новом Саду: текстуални део, табеларни приказ
- шестомесечни извештај о раду Апелационог суда у Новом Саду: текстуални део, табеларни приказ
- Годишњи извештај о раду Апелационог суда у Новом Саду за 2012. годину (документ у pdf формату)

ТРОГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НОВОМ САДУ

2013. година
- тромесечни извештај о раду Апелационог суда у Новом Саду (документ у pdf формату)
- шестомесечни извештај о раду Апелационог суда у Новом Саду (документ у pdf формату)
- деветомесечни извештај о раду Апелационог суда у Новом Саду (документ у pdf формату)
- Годишњи извештај о раду Апелационог суда у Новом Саду за 2013. годину (документ у pdf формату)

2014. година
- тромесечни извештај о раду Апелационог суда у Новом Саду (документ у pdf формату)
- шестомесечни извештај о раду Апелационог суда у Новом Саду (документ у pdf формату)
- деветомесечни извештај о раду Апелационог суда у Новом Саду (документ у pdf формату)
- Годишњи извештај о раду Апелационог суда у Новом Саду за 2014. годину (документ у pdf формату)

2015. година
- тромесечни извештај о раду Апелационог суда у Новом Саду (документ у pdf формату)
- шестомесечни извештај о раду Апелационог суда у Новом Саду (документ у pdf формату)
- деветомесечни извештај о раду Апелационог суда у Новом Саду (документ у pdf формату)
- Годишњи извештај о раду Апелационог суда у Новом Саду за 2015. годину (документ у pdf формату)

2016. година
- тромесечни извештај о раду Апелационог суда у Новом Саду (документ у pdf формату)
- шестомесечни извештај о раду Апелационог суда у Новом Саду (документ у pdf формату))
- деветомесечни извештај о раду Апелационог суда у Новом Саду (документ у pdf формату)
- Годишњи извештај о раду Апелационог суда у Новом Саду за 2016. годину (документ у pdf формату)

2017. година
- Годишњи извештај о раду Апелационог суда у Новом Саду за 2017. годину (документ у pdf формату)

2018. година
- Годишњи извештај о раду Апелационог суда у Новом Саду за 2018. годину (документ у pdf формату)

2019. година
- Годишњи извештај о раду Апелационог суда у Новом Саду за 2019. годину (документ у pdf формату)
- Годишњи извештај о раду Апелационог суда у Новом Саду и виших и основних судова са подручја Апелационог суда у Новом Саду за 2019. годину (документ у pdf формату)

2020. година
- Годишњи извештај о раду Апелационог суда у Новом Саду за 2020. годину (документ у pdf формату)

2021. година
- Годишњи извештај о раду Апелационог суда у Новом Саду за 2021. годину (документ у pdf формату)

2022. година
- Годишњи извештај о раду Апелационог суда у Новом Саду за 2022. годину (документ у pdf формату)