IZVEŠTAJI O RADU

IZVEŠTAJI O RADU

2010. godina
- tromesečni (dokument u pdf formatu)
- šestomesečni (dokument u pdf formatu)
- devetomesečni (dokument u pdf formatu)
- Godišnji izveštaj o radu Apelacionog suda u Novom Sadu za 2010. godinu (dokument u pdf formatu)

2011. godina
- tromesečni (dokument u pdf formatu)
- šestomesečni (dokument u pdf formatu)
- Godišnji izveštaj o radu Apelacionog suda u Novom Sadu za 2011. godinu (dokument u pdf formatu)
- Analiza i ocena rezultata rada viših sudova sa područja Apelacionog suda u Novom Sadu za period 01.01.2011. godine do 31.12.2011. godine (dokument u pdf formatu)
- Osvrt na rezultate rada osnovnih sudova sa podučja Apelacionog suda u Novom Sadu za period od 01.01.2011. godine do 31.12.2011. godine (dokument u pdf formatu)

2012. godina
- tromesečni izveštaj o radu Apelacionog suda u Novom Sadu: tekstualni deo, tabelarni prikaz
- šestomesečni izveštaj o radu Apelacionog suda u Novom Sadu: tekstualni deo, tabelarni prikaz
- Godišnji izveštaj o radu Apelacionog suda u Novom Sadu za 2012. godinu (dokument u pdf formatu)

TROGODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU APELACIONOG SUDA U NOVOM SADU

2013. godina
- tromesečni izveštaj o radu Apelacionog suda u Novom Sadu (dokument u pdf formatu)
- šestomesečni izveštaj o radu Apelacionog suda u Novom Sadu (dokument u pdf formatu)
- devetomesečni izveštaj o radu Apelacionog suda u Novom Sadu (dokument u pdf formatu)
- Godišnji izveštaj o radu Apelacionog suda u Novom Sadu za 2013. godinu (dokument u pdf formatu)

2014. godina
- tromesečni izveštaj o radu Apelacionog suda u Novom Sadu (dokument u pdf formatu)
- šestomesečni izveštaj o radu Apelacionog suda u Novom Sadu (dokument u pdf formatu)
- devetomesečni izveštaj o radu Apelacionog suda u Novom Sadu (dokument u pdf formatu)
- Godišnji izveštaj o radu Apelacionog suda u Novom Sadu za 2014. godinu (dokument u pdf formatu)

2015. godina
- tromesečni izveštaj o radu Apelacionog suda u Novom Sadu (dokument u pdf formatu)
- šestomesečni izveštaj o radu Apelacionog suda u Novom Sadu (dokument u pdf formatu)
- devetomesečni izveštaj o radu Apelacionog suda u Novom Sadu (dokument u pdf formatu)
- Godišnji izveštaj o radu Apelacionog suda u Novom Sadu za 2015. godinu (dokument u pdf formatu)

2016. godina
- tromesečni izveštaj o radu Apelacionog suda u Novom Sadu (dokument u pdf formatu)
- šestomesečni izveštaj o radu Apelacionog suda u Novom Sadu (dokument u pdf formatu))
- devetomesečni izveštaj o radu Apelacionog suda u Novom Sadu (dokument u pdf formatu)
- Godišnji izveštaj o radu Apelacionog suda u Novom Sadu za 2016. godinu (dokument u pdf formatu)

2017. godina
- Godišnji izveštaj o radu Apelacionog suda u Novom Sadu za 2017. godinu (dokument u pdf formatu)

2018. godina
- Godišnji izveštaj o radu Apelacionog suda u Novom Sadu za 2018. godinu (dokument u pdf formatu)

2019. godina
- Godišnji izveštaj o radu Apelacionog suda u Novom Sadu za 2019. godinu (dokument u pdf formatu)
- Godišnji izveštaj o radu Apelacionog suda u Novom Sadu i viših i osnovnih sudova sa područja Apelacionog suda u Novom Sadu za 2019. godinu (dokument u pdf formatu)