ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ

Председник одељења – судија Јасмина Даниловић Стојковић

Судије Одељења за радне спорове поступају у материји радног права а одељење има укупно пет већа која чине:

1. Габриела Миловановић
2. Јасмина Даниловић Стојковић
3. Нада Ћулибрк
4. Мира Тубин Чанак
5. Нада Кнежевић Антић
6. Сања Гојковић Столић
7. Јокица Јањушевић
8. Марија Ракић
9. Весна Душић
10. Татјана Бјелогрлић
11. Олгица Милошевић
12. Александра Пекез Калинић
13. Игор Бурсаћ
14. Биљана Мартиновић Беговић - постављена за председника Вишег суда у Сремској Митровици