ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ

Председник одељења – судија Јасмина Даниловић Стојковић

Судије Одељења за радне спорове поступају у материји радног права а одељење има укупно пет већа која чине:

1. Габриела Миловановић
2. Јасмина Даниловић Стојковић
3. Нада Ћулибрк
4. Сања Гојковић Столић
5. Весна Душић
6.Весна Бојовић
7. Гордана Главашки
8. Татјана Бјелогрлић
9. Олгица Милошевић
10. Александра Пекез Калинић
11. Игор Бурсаћ
12. Недељко Тодоровић
13. Биљана Мартиновић Беговић - постављена за председника Вишег суда у Сремској Митровици