ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ

Председник одељења – судија Јокица Јањушевић

Судије Одељења за радне спорове поступају у материји радног права а одељење има укупно четири већа која чине:


1. Габриела Миловановић
2. Јасмина Даниловић Стојковић
3. Нада Ћулибрк
4. Мира Тубин Чанак
5. Нада Кнежевић Антић
6. Снежана Кецман
7. Јокица Јањушевић
8. Марија Ракић
9. Весна Душић
10. Татјана Бјелогрлић
11. Олгица Милошевић
12. Александра Пекез Калинић
13. Весна Арлов
14. Биљана Мартиновић Беговић - постављена за в.ф. председника Вишег суда у Сремској Митровици