ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

Председник одељења – судија Весна Сладојевић

Грађанско одељење има укупно шест судских већа која поступају у предметима опште грађанске материје. У оквиру одељења постоје посебна већа за спорове из породичних односа. Грађанско одељење има укупно 18 судија:

1. Анђелка Станојевић
2. Бранка Бајић
3. Бранка Маљковић
4. Бранка Перц
5. Вера Кнежевић Мандић
6. Весна Сладојевић
7. Вукица Кужић - врши функцију члана ВСС у Београду
8. Едит Чордаш
9. Здравко Василић
10. Јадранка Мали
11. Јасмина Дивнић
12. Љиљана Цицмил
13. Милена Ковачевић
14. Милана Миличковић
15. Оливера Пејак Прокеш
16. Снежана Глушчевић Симовљевић
17. Споменка Драгаш
18. Владимир Ивковић
19. Ивана Стеванов