ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

Председник одељења – судија Снежана Глушчевић Симовљевић

Грађанско одељење има укупно седам судских већа која поступају у предметима опште грађанске материје. У оквиру одељења постоје посебна већа за спорове из породичних односа. Грађанско одељење има укупно 22 судије:

1. Анђелка Станојевић
2. Бранка Бајић
3. Бранка Маљковић
4. Бранка Перц
5. Вера Кнежевић Мандић
6. Верица Бајић
7. Весна Сладојевић
8. Вукица Кужић - врши функцију члана ВСС у Београду
9. Едит Чордаш
10. Ђура Тамаш
11. Здравко Василић
12. Јасмина Дивнић
13. Љиљана Цицмил
14. Милена Ковачевић
15. Милана Миличковић
16. Мирјана Андријашевић
17. Оливера Пејак Прокеш
18. Радослава Мађаров
19. Снежана Глушчевић Симовљевић
20. Споменка Драгаш
21. Владимир Ивковић
22. Ивана Стеванов