ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

Председник одељења – судија Снежана Глушчевић Симовљевић

Грађанско одељење има укупно осам судских већа која поступају у предметима опште грађанске материје. У оквиру одељења постоје посебна већа за спорове из породичних односа. Грађанско одељење има укупно 24 судије:


1. Бранка Бајић
2. Бранка Маљковић
3. Бранка Перц
4. Вера Кнежевић Мандић
5. Верица Бајић
6. Весна Сладојевић
7. Вукица Кужић
8. Едит Чордаш
9. Душица Шалић
10. Ђура Тамаш
11. Здравко Василић
12. Јасмина Дивнић
13. Јулијана Будинчевић
14. Љиљана Цицмил
15. Милена Ковачевић
16. Милана Миличковић
17. Мирјана Андријашевић
18. Оливера Пејак Прокеш
19. Радослава Мађаров
20. Снежана Глушчевић Симовљевић
21. Споменка Драгаш
22. Боривоје Гајић
23. Владимир Ивковић
24. Ивана Стеванов