GRAĐANSKO ODELJENJE

GRAĐANSKO ODELJENJE

Predsednik odeljenja – sudija Snežana Gluščević Simovljević

Građansko odeljenje ima ukupno osam sudskih veća koja postupaju u predmetima opšte građanske materije. U okviru odeljenja postoje posebna veća za sporove iz porodičnih odnosa. Građansko odeljenje ima ukupno 24 sudije:


1. Branka Bajić
2. Branka Maljković
3. Branka Perc
4. Vera Knežević Mandić
5. Verica Bajić
6. Vesna Sladojević
7. Vukica Kužić
8. Edit Čordaš
9. Dušica Šalić
10. Đura Tamaš
11. Zdravko Vasilić
12. Jasmina Divnić
13. Julijana Budinčević
14. Ljiljana Cicmil
15. Milena Kovačević
16. Milana Miličković
17. Mirjana Andrijašević
18. Olivera Pejak Prokeš
19. Radoslava Mađarov
20. Snežana Gluščević Simovljević
21. Spomenka Dragaš
22. Borivoje Gajić
23. Vladimir Ivković
24. Ivana Stevanov