КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

Председник одељења – судија Слободан Велисављевић

Састоји се од укупно четири судских већа која поступају у свим другостепеним кривичним предметима, предметима делегације и сукоба надлежности као и осталим кривичним предметима из надлежности апелационог суда, а чине их следеће судије:

1. мр Дарко Тадић - постављен за председника Апелационог суда у Новом Саду
2. Дејан Терзић - упућен у  Виши суд у Београду, Посебно одељење за организовани криминал
3. Драгољуб Вујасиновић
4. Ђурђина Бјелобаба
5. Здравка Писарић
6. Зоран Париповић
7. Мирослав Алимпић - постављен за председника Вишег суда у Новом Саду
8. Боривоје Пап
9. Слободан Велисављевић
10. Сњежана Лековић
11. Милорад Дедић