КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

Председник одељења – судија Слободан Велисављевић

Састоји се од укупно четири судских већа која поступају у свим другостепеним кривичним предметима, предметима делегације и сукоба надлежности као и осталим кривичним предметима из надлежности апелационог суда, а чине их следеће судије:

1. мр Дарко Тадић - постављен за председника Апелационог суда у Новом Саду
2. Дејан Терзић - упућен у  Виши суд у Београду, Посебно одељење за организовани криминал
3. Драгољуб Вујасиновић
4. Ђурђина Бјелобаба
5. Зденка Стакић
6. Здравка Писарић
7. Зоран Париповић
8. Мирослав Алимпић - постављен за председника Вишег суда у Новом Саду
9. Боривоје Пап
10. Слободан Велисављевић
11. Сњежана Лековић
12. Саво Ђурђић
13. Милица Новаковић
14. Милорад Дедић
15. Гордана Којић