КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

Председник одељења – судија Слободан Велисављевић

Састоји се од укупно три судска већа која поступају у свим другостепеним кривичним предметима, предметима делегације и сукоба надлежности као и осталим кривичним предметима из надлежности апелационог суда, а чине их следеће судије:

1. мр Дарко Тадић - постављен за председника Апелационог суда у Новом Саду
2. Дејан Терзић
3. Ђурђина Бјелобаба
4. Здравка Писарић
5. Зоран Париповић
6. Мирослав Алимпић - постављен за председника Вишег суда у Новом Саду
7. Боривоје Пап
8. Слободан Велисављевић
9. Сњежана Лековић
10. Милорад Дедић