БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ

Први број Билтена судске праксе Апелационог суда у Новом Саду изашао је из штампе у децембру 2010. године. Главни и одговорни уредник Билтена је судија Ђура Тамаш, а заменик главног и одговорног уредника је судија Јулијана Будинчевић. Остали чланови Редакцијског одбора Билтена су и следеће судије Апелационог суда у Новом Саду: Јелица Јањушевић, Владимир Вујић, Снежана Кецман и Мирјана Андријашевић.
Билтен 2010-1 (1,8MB; документ у pdf формату)

Други број Билтена судске праксе Апелационог суда у Новом Саду изашао је из штампе у јуну 2011. године. Главни и одговорни уредник Билтена је судија Ђура Тамаш, а заменик главног и одговорног уредника је судија Снежана Лековић.
Чланови редакцијског одбора Билтена су судије Бранислава Апостоловић, Ђура Тамаш, Драган Аћимовић, Снежана Кецман, Владимир Вујић, Персида Јовановић, Радослава Мађаров, Љиљана Цицмил и Драгољуб Вујасиновић.
Билтен 2011-2 (2,0MB; документ у pdf формату)

Апелациони суд у Новом Саду припремио је и трећи број Билтена судске праксе који је изашао из штампе у јануару 2012. године. Главни и одговорни уредник и овог броја Билтена је судија Ђура Тамаш а његов заменик, судија Сњежана Лековић. Редакцију Билтена чине следеће судије: Бранислава Апостоловић, Ђура Тамаш, Драган Аћимовић, Снежана Кецман, Владимир Вујић, Персида Јовановић, Радослава Мађаров, Љиљана Цицмил и Драгољуб Вујасиновић.
Билтен 2011-3 (2,0MB; документ у pdf формату)

У октобру 2012. године изашао је из штампе четврти број Билтена судске праксе Апелационог суда у Новом Саду чији је главни и одговорни уредник судија Ђура Тамаш а његов заменик судија Сњежана Лековић. У редакцији Билтена су судије Апелационог суда у Новом Саду и то: Бранислава Апостоловић, Ђура Тамаш, Драган Аћимовић, Снежана Кецман, Владимир Вујић, Персида Јовановић, Радослава Мађаров, Љиљана Цицмил и Драгољуб Вујасиновић.
Билтен 2012-4 (2,0MB; документ у pdf формату)

У јулу 2013. године изашао је из штампе пети број Билтена судске праксе Апелационог суда у Новом Саду чији је главни и одговорни уредник судија Ђура Тамаш а његов заменик судија Сњежана Лековић.
У редакцији Билтена су судије Апелационог суда у Новом Саду и то: Бранислава Апостоловић, Ђура Тамаш, Сњежана Лековић, Драган Аћимовић, Снежана Кецман, Владимир Вујић, Персида Јовановић, Радослава Мађаров, Драгољуб Вујасиновић, Драган Којић, Нада Коларски, Мирјана Андријашевић и Јулијана Будинчевић.
Билтен 2013-5 (2,0MB; документ у pdf формату)

У јулу 2014. године изашао је из штампе и шести број Билтена судске праксе Апелационог суда у Новом Саду.
Билтен садржи Годишњи распоред послова судија Апелационог суда у Новом Саду за 2014. годину, судску праксу у области грађанског права (парничног поступка, ванпарничног поступка, поступка обезбеђења, поступка за рехабилитацију, радног, стварног, наследног, облигационог и породичног права), кривичног права (процесног и материјалног) као и стручне чланке.
Главни и одговорни уредник овог броја Билтена је судија Ђура Тамаш.
Билтен 2014-6 (1,5MB; документ у pdf формату)

У 2016. години изашао је из штампе седми број Билтена судске праксе Апелационог суда у Новом Саду. Билтен садржи Годишњи распоред послова судија Апелационог суда у Новом Саду за 2016. годину, судску праксу у области грађанског права, кривичног права, као и стручне чланке.
Главни и одговорни уредник овог броја Билтена је судија Ђура Тамаш.
Билтен 2016-7 (2,5MB; документ у pdf формату)

У 2018. години изашао је из штампе осми број Билтена судске праксе Апелационог суда у Новом Саду. Билтен садржи Годишњи распоред послова судија Апелационог суда у Новом Саду за 2017. годину, правна питања разматрана на заједничким састанцима апелационих судова, судску праксу у области грађанског и кривичног права, као и стручне приказе.
Билтен 2018-8 (1,5MB; документ у pdf формату)

У 2018. години изашао је из штампе девети број Билтена судске праксе Апелационог суда у Новом Саду. Билтен садржи Годишњи распоред послова судија Апелационог суда у Новом Саду за 2018. годину, правна питања разматрана на заједничким састанцима апелационих судова, судску праксу у области грађанског и кривичног права, као и стручне приказе.
Билтен 2018-9 (1,7MB; документ у pdf формату)

У 2020. години изашао је из штампе девети број Билтена судске праксе Апелационог суда у Новом Саду. Билтен садржи Годишњи распоред послова судија Апелационог суда у Новом Саду за 2020. годину, правна питања разматрана на заједничким састанцима апелационих судова, судску праксу у области грађанског и кривичног права, као и стручне приказе.
Билтен 2020-10 (2,2MB; документ у pdf формату)