BILTEN SUDSKE PRAKSE

BILTEN SUDSKE PRAKSE

Prvi broj Biltena sudske prakse Apelacionog suda u Novom Sadu izašao je iz štampe u decembru 2010. godine. Glavni i odgovorni urednik Biltena je sudija Đura Tamaš, a zamenik glavnog i odgovornog urednika je sudija Julijana Budinčević. Ostali članovi Redakcijskog odbora Biltena su i sledeće sudije Apelacionog suda u Novom Sadu: Jelica Janjušević, Vladimir Vujić, Snežana Kecman i Mirjana Andrijašević.
Bilten 2010-1 (1,8MB; dokument u pdf formatu)

Drugi broj Biltena sudske prakse Apelacionog suda u Novom Sadu izašao je iz štampe u junu 2011. godine. Glavni i odgovorni urednik Biltena je sudija Đura Tamaš, a zamenik glavnog i odgovornog urednika je sudija Snežana Leković.
Članovi redakcijskog odbora Biltena su sudije Branislava Apostolović, Đura Tamaš, Dragan Aćimović, Snežana Kecman, Vladimir Vujić, Persida Jovanović, Radoslava Mađarov, Ljiljana Cicmil i Dragoljub Vujasinović.
Bilten 2011-2 (2,0MB; dokument u pdf formatu)

Apelacioni sud u Novom Sadu pripremio je i treći broj Biltena sudske prakse koji je izašao iz štampe u januaru 2012. godine. Glavni i odgovorni urednik i ovog broja Biltena je sudija Đura Tamaš a njegov zamenik, sudija Snježana Leković. Redakciju Biltena čine sledeće sudije: Branislava Apostolović, Đura Tamaš, Dragan Aćimović, Snežana Kecman, Vladimir Vujić, Persida Jovanović, Radoslava Mađarov, Ljiljana Cicmil i Dragoljub Vujasinović.
Bilten 2011-3 (2,0MB; dokument u pdf formatu)

U oktobru 2012. godine izašao je iz štampe četvrti broj Biltena sudske prakse Apelacionog suda u Novom Sadu čiji je glavni i odgovorni urednik sudija Đura Tamaš a njegov zamenik sudija Snježana Leković. U redakciji Biltena su sudije Apelacionog suda u Novom Sadu i to: Branislava Apostolović, Đura Tamaš, Dragan Aćimović, Snežana Kecman, Vladimir Vujić, Persida Jovanović, Radoslava Mađarov, Ljiljana Cicmil i Dragoljub Vujasinović.
Bilten 2012-4 (2,0MB; dokument u pdf formatu)

U julu 2013. godine izašao je iz štampe peti broj Biltena sudske prakse Apelacionog suda u Novom Sadu čiji je glavni i odgovorni urednik sudija Đura Tamaš a njegov zamenik sudija Snježana Leković.
U redakciji Biltena su sudije Apelacionog suda u Novom Sadu i to: Branislava Apostolović, Đura Tamaš, Snježana Leković, Dragan Aćimović, Snežana Kecman, Vladimir Vujić, Persida Jovanović, Radoslava Mađarov, Dragoljub Vujasinović, Dragan Kojić, Nada Kolarski, Mirjana Andrijašević i Julijana Budinčević.
Bilten 2013-5 (2,0MB; dokument u pdf formatu)

U julu 2014. godine izašao je iz štampe i šesti broj Biltena sudske prakse Apelacionog suda u Novom Sadu.
Bilten sadrži Godišnji raspored poslova sudija Apelacionog suda u Novom Sadu za 2014. godinu, sudsku praksu u oblasti građanskog prava (parničnog postupka, vanparničnog postupka, postupka obezbeđenja, postupka za rehabilitaciju, radnog, stvarnog, naslednog, obligacionog i porodičnog prava), krivičnog prava (procesnog i materijalnog) kao i stručne članke.
Glavni i odgovorni urednik ovog broja Biltena je sudija Đura Tamaš.
Bilten 2014-6 (1,5MB; dokument u pdf formatu)

U 2016. godini izašao je iz štampe sedmi broj Biltena sudske prakse Apelacionog suda u Novom Sadu. Bilten sadrži Godišnji raspored poslova sudija Apelacionog suda u Novom Sadu za 2016. godinu, sudsku praksu u oblasti građanskog prava, krivičnog prava, kao i stručne članke.
Glavni i odgovorni urednik ovog broja Biltena je sudija Đura Tamaš.
Bilten 2016-7 (2,5MB; dokument u pdf formatu)

U 2018. godini izašao je iz štampe osmi broj Biltena sudske prakse Apelacionog suda u Novom Sadu. Bilten sadrži Godišnji raspored poslova sudija Apelacionog suda u Novom Sadu za 2017. godinu, pravna pitanja razmatrana na zajedničkim sastancima apelacionih sudova, sudsku praksu u oblasti građanskog i krivičnog prava, kao i stručne prikaze.
Bilten 2018-8 (1,5MB; dokument u pdf formatu)

U 2018. godini izašao je iz štampe deveti broj Biltena sudske prakse Apelacionog suda u Novom Sadu. Bilten sadrži Godišnji raspored poslova sudija Apelacionog suda u Novom Sadu za 2018. godinu, pravna pitanja razmatrana na zajedničkim sastancima apelacionih sudova, sudsku praksu u oblasti građanskog i krivičnog prava, kao i stručne prikaze.
Bilten 2018-9 (1,7MB; dokument u pdf formatu)

U 2020. godini izašao je iz štampe deveti broj Biltena sudske prakse Apelacionog suda u Novom Sadu. Bilten sadrži Godišnji raspored poslova sudija Apelacionog suda u Novom Sadu za 2020. godinu, pravna pitanja razmatrana na zajedničkim sastancima apelacionih sudova, sudsku praksu u oblasti građanskog i krivičnog prava, kao i stručne prikaze.
Bilten 2020-10 (2,2MB; dokument u pdf formatu)