ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2022
- План јавних набавки за 2022. годину

2021
- План јавних набавки за 2021. годину

2020
Jавнa набавкa мале вредности број 1/20 – електрична енергија
- позив
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности број 2/20 – моторно гориво
- позив
- конкурсна документација
- обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности број 3/20 – канцеларијски материјал и тонери
- позив
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- појашњење конкурсне документације
- обавештење о закљученим уговорима

2019
Jавнa набавкa мале вредности број 2/19 – моторно гориво
- позив
- конкурсна документација
- појашњење конкурсне документације
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности број 1/19 – електрична енергија
- позив
- конкурсна документација
- измена конкурсне документације
- обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности број 3/19 – канцеларијски материјал и тонери
- позив
- конкурсна документација
- појашњење конкурсне документације
- обавештење о закљученим уговорима

2018
Jавнa набавкa мале вредности број 1/18 – моторно гориво
- позив
- конкурсна документација
- појашњење конкурсне документације
- измена и допуна конкурсне документације
- исправљена конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности број 2/18 – канцеларијски материјал и тонери
- позив
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученим уговорима

Jавнa набавкa добара - електрична енергија, број 3/18
- позив
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору

2017
Jавнa набавкa добара - електрична енергија, број 1/17
- позив
- конкурсна документација
- обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности број 2/17 – моторно гориво
- позив
- конкурсна документација
- појашњење конкурсне документације
- обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности број 3/17 – канцеларијски материјал и тонери
- позив
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору

2016
Јавна набавка добара - електрична енергија, број 1/16

- позив
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности број 2/16 – моторно гориво
- позив
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности број 3/16 – канцеларијски материјал и тонери
- позив
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору

2015
Јавна набавка добара - електрична енергија, број 1/15
- позив
- конкурсна документација
- обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности број 2/15 – моторно гориво
- позив
- конкурсна документација
- обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности број 3/15 – канцеларијски материјал и тонери
- позив
- конкурсна документација
- појашњење конкурсне документације
- обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности број 4/15 – рачунари и рачунарска опрема
- позив
- конкурсна документација
- појашњење конкурсне документације
- обавештење о закљученом уговору

2014
Јавна набавка добара - електрична енергија, број 1/14
- позив
- конкурсна документација
- одлука
- обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности број 2/14 – моторно гориво
- позив
- конкурсна документација
- измена конкурсне документације
- обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава
- обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности број 3/14 – канцеларијски материјал и тонери
- позив
- конкурсна документација
- појашњење конкурсне документације
- обавештење о закљученом уговору

2013
Jавнa набавкa мале вредности број 1/13 – моторно гориво за потребе Апелационог суда у Новом Саду
- позив
- одлука

Јавнa набавкa мале вредности добара број 2/13 - канцеларијског материјала, тонера и кутија, за потребе Апелационог суда у Новом Саду, обликоване по партијама
- позив за канцеларијски материјал
- позив за тонере
- позив за кутије
- одлука

Јавна набавка мале вредности добара број 3/13 - канцеларијски материјал
- позив
- конкурсна документација