ПУБЛИКАЦИЈЕ

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Апелациони суд у Новом Саду издаваће стручне публикације и публикације о својој организацији и раду.

Билтен судске праксе је стручна публикација која ће се издавати редовно, два пута годишње.

Информатор о раду Апелационог суда у Новом Саду,

Информатор о раду је објављен у Јединственом Информационом систему Информатора о раду на веб-сајту Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Информатор о раду Апелационог суда у Новом Саду