ПУБЛИКАЦИЈЕ

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Апелациони суд у Новом Саду издаваће стручне публикације и публикације о својој организацији и раду.

Билтен судске праксе је стручна публикација која ће се издавати редовно, два пута годишње.

Информатор о раду Апелационог суда у Новом Саду, издаваће се најмање једном годишње у складу са обавезом објављивања информатора на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, ради информисања заинтересованих лица о уређењу и функционисању овог суда, као и осталим битним подацима значајним за садржину, обим и начин остваривања права на слободан приступ информацијама од јавног значаја.