PUBLIKACIJE

PUBLIKACIJE

Apelacioni sud u Novom Sadu izdavaće stručne publikacije i publikacije o svojoj organizaciji i radu.

Bilten sudske prakse je stručna publikacija koja će se izdavati redovno, dva puta godišnje.

Informator o radu Apelacionog suda u Novom Sadu,

Informator o radu je objavljen u Jedinstvenom Informacionom sistemu Informatora o radu na veb-sajtu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Informator o radu Apelacionog suda u Novom Sadu