ИНФОРМАТОР О РАДУ СУДА

ИНФОРМАТОР О РАДУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НОВОМ САДУ

Основни подаци о државном органу и Информатору о раду

Назив органа:
Апелациони суд у Новом Саду

Адреса седишта:
Ул. Сутјеска бр. 3, Нови Сад

Матични број:
08896003

Порески идентификациони број:
106399527

Адреса за пријем електронских поднесака:
uprava@ns.ap.sud.rs

Преузмите датотеку
Ћирилица: informator_o_radu.pdf
Латиница: informator_o_radu_lat.pdf

Величина документа: 1,8MB
Екстензија: pdf
Тип документа: PDF Document

Информатор на језицима националних мањина
- русински (PDF Document, 1.110kB): informator_o_radu_rus.pdf
- словачки (PDF Document, 810kB): informator_o_radu_slo.pdf
- хрватски (PDF Document, 740kB): informator_o_radu_hrv.pdf
- мађарски (PDF Document, 855kB): informator_o_radu_madj.pdf