ИНФОРМАТОР О РАДУ СУДА

ИНФОРМАТОР О РАДУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НОВОМ САДУ

Информатор о раду је објављен у Јединственом Информационом систему Информатора о раду на веб-сајту Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Информатор о раду Апелационог суда у Новом Саду

Основни подаци о државном органу и Информатору о раду

Назив органа:
Апелациони суд у Новом Саду

Адреса седишта:
Ул. Сутјеска бр. 3, Нови Сад

Матични број:
08896003

Порески идентификациони број:
106399527

Адреса за пријем електронских поднесака:
uprava@ns.ap.sud.rs

Ранији информатор о раду (фебруар 2022.)
Ћирилица: informator_o_radu.pdf
Латиница: informator_o_radu_lat.pdf

Величина документа: 1,8MB
Екстензија: pdf
Тип документа: PDF Document