INFORMATOR O RADU SUDA

INFORMATOR O RADU APELACIONOG SUDA U NOVOM SADU

Osnovni podaci o državnom organu i Informatoru o radu

Naziv organa:
Apelacioni sud u Novom Sadu

Adresa sedišta:
Ul. Sutjeska br. 3, Novi Sad

Matični broj:
08896003

Poreski identifikacioni broj:
106399527

Adresa za prijem elektronskih podnesaka:
uprava@ns.ap.sud.rs

Preuzmite datoteku
Ćirilica: informator_o_radu.pdf
Latinica: informator_o_radu_lat.pdf

Veličina dokumenta: 1,8MB
Ekstenzija: pdf
Tip dokumenta: PDF Document

Informator na jezicima nacionalnih manjina
- rusinski (PDF Document, 1.110kB): informator_o_radu_rus.pdf
- slovački (PDF Document, 810kB): informator_o_radu_slo.pdf
- hrvatski (PDF Document, 740kB): informator_o_radu_hrv.pdf
- mađarski (PDF Document, 855kB): informator_o_radu_madj.pdf