NASLOVNA

Osnivanje i nadležnost

Apelacioni sud u Novim Sadu osnovan je zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava

Javnost rada


Vesti i saopštenja


Propisi u vezi sa radom pravosudnih organa

Propisi u vezi sa radom pravosudnih organa

Sudska praksa


Sudska praksa

Sudovi u Srbiji


Sudovi u Srbiji


Sudska praksa evropskog suda za ljudska prava

Sudska praksa evropskog suda za ljudska prava

Ministarstvo pravde
Ministarstvo pravde
Vrhovni kasacioni sud
Vrhovni kasacioni sud
Visoki savet sudstva
Visoki savet sudstva
Covid-19
Otvorena vrata pravosudja
Besplatna pravna pomoć