СУДСКА ПРАКСА

СУДСКА ПРАКСА

Почевши од дана 01.06.2019. године, Апелациони суд у Новом Саду ће судске одлуке објављивати искључиво на сајту sudskapraksa.sud.rs. На истом месту могу се пронаћи и одлуке Врховног касационог суда, као и осталих апелационих судова у Србији.

Судске одлуке објављене на интернет презентацији Апелационог суда у Новом Саду до 01.06.2019. године можете погледати овде. Ове одлуке се такође могу пронаћи и на сајту sudskapraksa.sud.rs.