NASLOVNA

Osnivanje i nadležnost

Apelacioni sud u Novim Sadu osnovan je zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava

Javnost rada


Vesti i saopštenja

Propisi u vezi sa radom pravosudnih organa

Propisi u vezi sa radom pravosudnih organa

Sudska praksa


Sudska praksa

Sudovi u Srbiji


Sudovi u Srbiji

Sudska praksa evropskog suda za ljudska prava

Sudska praksa evropskog suda za ljudska prava

Covid-19