AKT O JAVNIM NABAVKAMA

AKT O JAVNIM NABAVKAMA

Pravilnik o bližem uređivanju načina planiranja, sprovođenja postupka javne nabavke i praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci, kao i načina planiranja i sprovođenja nabavki na koje se zakon ne primenjuje, možete pogledati u sledećem dokumentu:

pravilnik_jn_210126.pdf