KONTAKT

KONTAKT

Adresa: 21101 Novi Sad, Sutjeska 3
e-mail: uprava@ns.ap.sud.rs
web: https://www.ns.ap.sud.rs
faks: 021/451-045
ž.r. 840-1038621-02
PIB: 106399527
Radno vreme: od 07.30 - 15.30 časova
Radno vreme pisarnice je isto kao i radno vreme suda.
Zakazivanje prijema stranaka na telefon: 021/4876-400

Napomena:Podaci o konkretnim predmetima ne dostavljaju se strankama putem imejla. Za sve potrebne podatke o predmetima ovog suda, možete se obratiti sudskoj pisarnici putem telefona ili lično.

Kontakt telefoni
Centrala zgrade Pravosudnih organa: 021/4876-100
Sudska uprava - Predsednik suda: 021/4876-400
Predsednik Krivičnog odeljenja: 021/4876-235
Predsednik Građanskog odeljenja: 021/4876-486
Predsednik Odeljenja za krivične postupke prema maloletnicima: 021/4876-248
Predsednik Odeljenja za radne sporove: 021/4876-245
Rukovodilac Odeljenja sudske prakse: 021/4876-400
Koordinator za medije: 063/588-513, 021/4876-535
Sekretar suda: 021/4876-404
Informacije u vezi s pritužbama stranaka: 021/4876-400
Zakazivanje prijema stranaka: 021/4876-400
Savetnik za kadrovske i personalne poslove i lice za zaštitu podataka o ličnosti: 021/4876-404
Statističar: 021/4876-100 lokal 567
Upravitelj pisarnice: 021/4876-100 lokal 567
Prijem pošte: 021/4876-100 lokal 594 i 021/4876-209
Služba računovodstva: 021/4876-418
Krivična pisarnica: 021/4876-411 i 021/4876-412
Građanska pisarnica: 021/4876-398 i 021/4876-399