NADLEŽNOSTI SUDA

NADLEŽNOSTI SUDA

STVARNA NADLEŽNOST I SASTAV SUDA

Zakonom o uređenju sudova („Sl. glasnik RS“, br. 116/08, 104/09, 101/10, 101/11, 101/13 i 88/18) utvrđena je stvarna nadležnost apelacionog suda koji odlučuje o žalbama:
1. na odluke viših sudova;
2. na odluke osnovnih sudova u krivičnom postupku, ako za odlučivanje o žalbi nije nadležan viši sud (a viši sud je nadležan da odlučuje o žalbama na odluke osnovnih sudova o merama za obezbeđenje prisustva okrivljenog i za krivična dela z akoja je propisana novčana kazna i kazna zatvora do pet godina);
3. na presude osnovnih sudova u građanskopravnim sporovima, ako za odlučivanje nije nadležan viši sud (a viši sud je nadležan da odlučuje o žalbama na odluke osnovnih sudova, i to na rešenja u građanskopravnim sporovima; na presude u sporovima male vrednosti i u vanparničnim sporovima).

Apelacioni sud odlučuje o sukobu nadležnosti nižih sudova sa svog područja, ako za odlučivanje nije nadležan viši sud, o prenošenju nadležnosti osnovnih i viših sudova, kad su ovi sprečeni ili ne mogu da postupaju u nekoj pravnoj stvari, i vrši druge poslove određene zakonom.
U predmetima iz oblasti krivične i građanske materije, kao i u postupcima prema maloletnicima u drugom stepenu, apelacioni sud sudi u većima sastavljenim od troje sudija (osim u situacijama kad veće za maloletnike sudi na pretresu kada je sastavljeno od dvoje sudija i troje sudija porotnika). U trećem stepenu, u krivičnoj materiji, apelacioni sud postupa u  većima sastavljenim od pet sudija.

TERITORIJALNA NADLEŽNOST

Teritorijalna nadležnost Apelacionog suda u Novom Sadu, u skladu sa Zakonom o sedištima i područjima sudova i tužilaštava („Službeni glasnik RS“, br. 101/13 od 20.11.2013. godine), koji je u primeni od 01.01.2014. godine, obuhvata područja sledećih viših sudova:

1. Višeg suda u Zrenjaninu, osnovanog za područja:

 • Osnovnog suda u Zrenjaninu (za teritoriju opština Žitište i Sečanj i za grad Zrenjanin),
 • Osnovnog suda u Kikindi (za teritoriju opština: Kikinda, Nova Crnja, Novi Kneževac i Čoka, sa sudskom jedinicom u Novom Kneževcu) i
 • Osnovnog suda u Bečeju (za teritoriju opština Bečej i Novi Bečej, sa sudskom jedinicom u Novom Bečeju);

2. Višeg suda u Novom Sadu, osnovanog za područja:

 • Osnovnog suda u Novom Sadu (za teritoriju opština: Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Sremski Karlovaci, Temerin, Titel i za grad Novi Sad) i
 • Osnovnog suda u Bačkoj Palanci (za teritoriju opština Bač i Bačka Palanka);

3. Višeg suda u Somboru, osnovanog za područja:

 • Osnovnog suda u Somboru (za teritoriju opština Apatin i Odžaci i za grad Sombor) i
 • Osnovnog suda u Vrbasu (za teritoriju opština: Vrbas, Kula i Srbobran, sa sudskom jedinicom u Kuli);

4. Višeg suda u Sremskoj Mitrovici, osnovanog za područje:

 • Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici (za teritoriju grada Sremska Mitrovica),
 • Osnovnog suda u Rumi (za teritoriju opština: Irig, Pećinci i Ruma),
 • Osnovnog suda u Staroj Pazovi (za teritoriju opština Inđija i Stara Pazova, sa sudskom jedinicom u Inđiji)
 • Osnovnog suda u Šidu (za teritoriju opštine Šid);

5. Višeg suda u Subotici, osnovanog za područje:

 • Osnovnog suda u Subotici (za teritoriju opština Bačka Topola i Mali Iđoš i za grad Suboticu, sa sudskom jedinicom u Bačkoj Topoli) i
 • Osnovnog suda u Senti (za teritoriju opština: Ada, Kanjiža i Senta);

5. Višeg suda u Šapcu, osnovanog za područje:

 • Osnovnog suda u Loznici (za teritoriju opština: Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik i za grad Loznicu, sa sudskom jedinicom u Ljuboviji) i
 • Osnovnog suda u Šapcu (za teritoriju opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva i za grad Šabac, sa sudskim jedinicama u Bogatiću i Koceljevi).

Mape sudova opšte i posebne nadležnosti, mapu javnih tužilaštava kao i šematske prikaze sudova opšte i posebne nadležnosti možete pogledati na sajtu Ministarstva pravde Republike Srbije: http://www.mpravde.gov.rs/nova_mreza_sudova.php