ODELJENJA U SUDU

ODELJENJA U SUDU

U Apelacionom sudu u Novom Sadu postoji ukupno pet sudskih odeljenja i to:
1. krivično odeljenje
2. odeljenje za krivične postupke prema maloletnicima
3. odeljenje za za radne sporove
4. građansko odeljenje
5. odeljenje za sorove iz porodičnog prava
6. odeljenje sudske prakse