ODELJENJE SUDSKE PRAKSE

ODELJENJE SUDSKE PRAKSE

Rukovodilac odeljenja – sudija mr Darko Tadić

Odeljenje sudske prakse prati i proučava praksu sudova i međunarodnih sudskih organa i obaveštava sudije i sudijske pomoćnike o pravnim shvatanjima sudova. U sudu se vodi opšti registar pravnih shvatanja u koji se u sažetom obliku unose pravna shvatanja izražena u odlukama suda u pojedinim predmetima ili primljena od višeg suda, a koja su od značaja za sudsku praksu. Pored opšteg, vodi se i poseban registar u koji se unose pravna shvatanja usvojena na sednici svih sudija, sednicama odeljenja savetovanjima i radnim sastancima sudija. Opšti i poseban registar pravnih shvatanja vode se odvojeno za svaku granu sudskog rada hronološkim redom i mogu se objaviti u posebnoj zbirci.

Odeljenje sudske prakse čine sledeće sudije:
1. mr Darko Tadić, rukovodilac Odeljenja sudske prakse Suda,
2. Zoran Paripović, prvi rukovodilac na poslovima sudske prakse za Krivično odeljenje,
3. Slobodan Velisavljević, drugi rukovodilac na poslovima sudske prakse za Krivično odeljenje,
4. Đurđina Bjelobaba, na poslovima sudske prakse u pritvorskim predmetima u slučaju odsutnosti ili sprečenosti rukovodilaca sudske prakse za krivično odeljenje,
5. Branka Maljković, prvi rukovodilac na poslovima sudske prakse za Građansko odeljenje,
6. Ivana Stevanov, drugi rukovodilac na poslovima sudske prakse za Građansko odeljenje,
7. Tatjana Bjelogrlić, prvi rukovodioca na poslovima sudske prakse za Odeljenje za radne sporove i
8. Olgica Milošević, drugi rukovodioc na poslovima sudske prakse za Odeljenje za radne sporove.

Sudijski pomoćnici raspoređeni na poslovima evidencije sudske prakse:
1. Sonja Brankov,
2. Zorica Jurišić,
3. Gordana Vujičić,
4. Senka Pješčić,
5. Ivana Ilić,
6. Suzana Marjanović i
7. Gordana Jurišić