SUDSKI POSLOVNIK

SUDSKI POSLOVNIK

Primenom Sudskog poslovnika obezbeđuje se uredno i blagovremeno obavljanje poslova sudske uprave i drugih poslova važnih za unutrašnju organizaciju i rad suda.

Unutrašnja organizacija i rad sud odvojeni su od suđenja i obuhvataju upravne, administrativne, tehničke, stručne, informacione, finansijske i ostale prateće poslove značajne za sudsku vlast.

O sprovođenju i pravilnoj primeni Sudskog poslovnika stara se predsednik suda izdavanjem naredbi i uputstava.  Primenu Poslovnika nadzire ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, preko lica ovlašćenog za nadzor.
Ministarstvo preko lica ovlašćenog za nadzor kontroliše obavljanje poslova sudske uprave, postupanje u predmetima u propisanim rokovima, postupanje po pritužbama i predstavkama, kancelarijsko poslovanje u sudu i druge poslove vezane za unutrašnju organizaciju i rad suda.
Nadzor se obavlja pribavljanjem izveštaja od Predsednika ili neposrednim uvidom a naročito se kontroliše primena Poslovnika, postupanje u predmetima u propisanim rokovima i postupanje po pritužbama.

Sudski poslovnik