САОПШТЕЊЕ- ЗАЈЕДНИЧКА СЕДНИЦА АПЕЛАЦИОНИХ СУДОВА РАДИ УСАГЛАШАВАЊА СУДСКЕ ПРАКСЕ

САОПШТЕЊЕ- ЗАЈЕДНИЧКА СЕДНИЦА АПЕЛАЦИОНИХ СУДОВА РАДИ УСАГЛАШАВАЊА СУДСКЕ ПРАКСЕ

      Дана 31.03.2023.г у организацији Апелационог суда у Новом Саду, уз подршку Канцеларије Савета Европе Београд, одржана је заједничка седница Апелационих судова уз учешће Врховног касационог суда, ради усаглашавања судске праксе у грађанској материји.

       Заједничка седница представља реализацију Споразума председника апелационих судова о организацији, месту и времену одржавања заједничких седница Апелационих судова у периоду од 2021. до 2025. године са циљем усаглашавања судске праксе судова на територији Републике Србије.

         На седници су присуствовали представници Врховног касационог суда, делегације Апелационог суда у Новом Саду, Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у Крагујевцу, Апелационог суда у Нишу и Привредног Апелационог суда.

Image
Image
Image
Image
Image
Image