Саопштење

Саопштење

Апелациони суд у Новом Саду је дана 26.01.2023. године одлучујући о
жалбама преиначио пресуду Вишег суда у Новом Саду посл. бр. К 129/21 од
08.07.2022. године, тако што је окривљеног Такач Шандора огласио кривим
због продуженог кривичног дела обљуба са дететом у покушају из члана 180
став 1 у вези члана 30 и члана 61 КЗ и осудио га на казну затвора у
трајању од 8 година у коју се урачунава и време проведено у притвору.

Координатор за медије Апелационог суда у Новом Саду
Андреа Ђукић