ОДЕЉЕЊЕ ЗА КРИВИЧНЕ ПОСТУПКЕ ПРЕМА МАЛОЛЕТНИЦИМА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КРИВИЧНЕ ПОСТУПКЕ ПРЕМА МАЛОЛЕТНИЦИМА

Председник одељења – судија Милорад Дедић

Ово судско одељење организовано је као специјализовано одељење које поступа у свим другостепеним малолетничким предметима а чине га следеће судије:


1. Милорад Дедић
2. Саво Ђурђић - врши функцију члана ВСС
3. Душан Војновић
4. Милица Новаковић