ODELJENJE ZA KRIVIČNE POSTUPKE PREMA MALOLETNICIMA

ODELJENJE ZA KRIVIČNE POSTUPKE PREMA MALOLETNICIMA

Predsednik odeljenja – sudija Milorad Dedić

Ovo sudsko odeljenje organizovano je kao specijalizovano odeljenje koje postupa u svim drugostepenim maloletničkim predmetima a čine ga sledeće sudije:

1. Milorad Dedić
2. Slobodan Velisavljević
3. mr Darko Tadić