ОСТАЛИ ЗАПОСЛЕНИ У СУДУ

ОСТАЛИ ЗАПОСЛЕНИ У СУДУ

Осим судијских помоћника, судско особље чине и државни службеници и намештеници запослени на административним, техничким, рачуноводственим, информационим и осталим пратећим пословима значајним за судску власт.

Служба за аналитику и информатику
Маст. инж. електр. и рачунар. Гордан Грдић - руководилац службе
Милош Крстин
Биљана Милошевић
Наташа Бањац - статистичар аналитичар

Пријем и експедиција поште
Сњежана Карико
Славица Драгичевић

Писарнице
Управитељ писарнице: Ана Тот
Кривична писарница: Љиљана Бокшић, Лидија Керлета и Нада Ђурић.
Грађанска писарница: Сунчица Петрић, Поповић Верица, Мирела Билач, Александра Винш и Светлана Ишток.

Радно место за административно-техничке послове судске праксе
Мања Димитријевић и Наташа Штефатић

Архивар
Драган Туцаков

Рачуноводство
Снежана Кнежевић, шеф рачуноводства
Драгица Буљешевић
Данило Бабић
Дејана Узелац

Дактилобиро
Данка Јакић, шеф дактилобироа
Анита Лончарић
Весна Таталовић
Гордана Ралић
Жељка Михајловић
Љубица Вукашиновић
Маријана Ковачевић
Мартина Милутиновић
Марија Пушоњић
Милица Угарковић
Милосавка Ђурђевић
Надежда Малкић-Станисављевић
Розалија Савин
Славица Гојић
Сојка Цветковић
Татјана Сомборски

Техничка служба
Суботички Зоран, шеф службе
Лајош Карико
Славиша Богдановић

Курир
Дарко Ранчић

Фотокопирант
Мирјана Јурић

Возачи
Иштван Тот
Саша Крмпот

Телефонска централа
Ђорђе Обренов