ОСТАЛИ ЗАПОСЛЕНИ У СУДУ

ОСТАЛИ ЗАПОСЛЕНИ У СУДУ

Осим судијских помоћника, судско особље чине и државни службеници и намештеници запослени на административним, техничким, рачуноводственим, информационим и осталим пратећим пословима значајним за судску власт.

Служба за аналитику и информатику
Маст. инж. електр. и рачунар. Гордан Грдић - руководилац службе
Милош Крстин
Биљана Милошевић

Пријем и експедиција поште
Сњежана Карико
Верица Поповић


Писарнице
Управитељ писарнице: Наташа Бањац
Кривична писарница: Сунчица Петрић - шеф писарнице, Љиљана Бокшић, Лидија Керлета и Ана Тот
Грађанска писарница: Славица Драгићевић - шеф писарнице, Нада Ђурић, Мирела Билач, Александра Винш, Светлана Ишток и Маша Петрић

Радно место за административно-техничке послове судске праксе
Мања Димитријевић и Наташа Штефатић

Архивар
Драган Туцаков

Рачуноводство
Снежана Кнежевић, шеф рачуноводства
Драгица Буљешевић
Данило Бабић
Дејана Узелац

Дактилобиро
Мирјана Стефановић, шеф дактилобироа
Анита Лончарић
Весна Таталовић
Владана Зракић
Гордана Ралић
Данка Јакић
Жељка Михајловић
Љубица Вукашиновић
Маријана Ковачевић
Мартина Милутиновић
Марија Пушоњић
Марија Шишарица
Милица Угарковић
Милосавка Ђурђевић
Надежда Малкић-Станисављевић
Розалија Савин
Славица Гојић
Сојка Цветковић
Татјана Сомборски

Техничка служба
Суботички Зоран, шеф службе
Лајош Карико
Славиша Богдановић

Курир
Мирјана Јурић

Возачи
Иштван Тот

Телефонска централа
Ђорђе Обренов