OSTALI ZAPOSLENI U SUDU

OSTALI ZAPOSLENI U SUDU

Osim sudijskih pomoćnika, sudsko osoblje čine i državni službenici i nameštenici zaposleni na administrativnim, tehničkim, računovodstvenim, informacionim i ostalim pratećim poslovima značajnim za sudsku vlast.

Služba za analitiku i informatiku
Mast. inž. elektr. i računar. Gordan Grdić - rukovodilac službe
Miloš Krstin
Biljana Milošević
Nataša Banjac - statističar analitičar

Prijem i ekspedicija pošte
Snježana Kariko
Slavica Dragičević

Pisarnice
Upravitelj pisarnice: Ana Tot
Krivična pisarnica: Ljiljana Bokšić, Lidija Kerleta i Nada Đurić.
Građanska pisarnica: Sunčica Petrić, Popović Verica, Mirela Bilač, Aleksandra Vinš i Svetlana Ištok.

Radno mesto za administrativno-tehničke poslove sudske prakse
Manja Dimitrijević i Nataša Štefatić

Arhivar
Dragan Tucakov

Računovodstvo
Snežana Knežević, šef računovodstva
Dragica Bulješević
Danilo Babić
Dejana Uzelac

Daktilobiro
Danka Jakić, šef daktilobiroa
Anita Lončarić
Vesna Tatalović
Gordana Ralić
Željka Mihajlović
Ljubica Vukašinović
Marijana Kovačević
Martina Milutinović
Marija Pušonjić
Milica Ugarković
Milosavka Đurđević
Nadežda Malkić-Stanisavljević
Rozalija Savin
Slavica Gojić
Sojka Cvetković
Tatjana Somborski

Tehnička služba
Subotički Zoran, šef službe
Lajoš Kariko
Slaviša Bogdanović

Kurir
Darko Rančić

Fotokopirant
Mirjana Jurić

Vozači
Ištvan Tot
Saša Krmpot

Telefonska centrala
Đorđe Obrenov