OSTALI ZAPOSLENI U SUDU

OSTALI ZAPOSLENI U SUDU

Osim sudijskih pomoćnika, sudsko osoblje čine i državni službenici i nameštenici zaposleni na administrativnim, tehničkim, računovodstvenim, informacionim i ostalim pratećim poslovima značajnim za sudsku vlast.

Služba za analitiku i informatiku
Mast. inž. elektr. i računar. Gordan Grdić - rukovodilac službe
Miloš Krstin
Biljana Milošević

Prijem i ekspedicija pošte
Snježana Kariko
Verica Popović


Pisarnice
Upravitelj pisarnice: Nataša Banjac
Krivična pisarnica: Sunčica Petrić - šef pisarnice, Ljiljana Bokšić, Lidija Kerleta i Ana Tot
Građanska pisarnica: Slavica Dragićević - šef pisarnice, Nada Đurić, Mirela Bilač, Aleksandra Vinš, Svetlana Ištok i Maša Petrić

Radno mesto za administrativno-tehničke poslove sudske prakse
Manja Dimitrijević i Nataša Štefatić

Arhivar
Dragan Tucakov

Računovodstvo
Snežana Knežević, šef računovodstva
Dragica Bulješević
Danilo Babić
Dejana Uzelac

Daktilobiro
Mirjana Stefanović, šef daktilobiroa
Anita Lončarić
Vesna Tatalović
Vladana Zrakić
Gordana Ralić
Danka Jakić
Željka Mihajlović
Ljubica Vukašinović
Marijana Kovačević
Martina Milutinović
Marija Pušonjić
Marija Šišarica
Milica Ugarković
Milosavka Đurđević
Nadežda Malkić-Stanisavljević
Rozalija Savin
Slavica Gojić
Sojka Cvetković
Tatjana Somborski

Tehnička služba
Subotički Zoran, šef službe
Lajoš Kariko
Slaviša Bogdanović

Kurir
Mirjana Jurić

Vozači
Ištvan Tot

Telefonska centrala
Đorđe Obrenov