Саопштења – Казна доживотног затвора

Саопштења – Казна доживотног затвора

Апелациони суд у Новом Саду је дана 5. јула 2021. године одлучујући о
жалби браниоца окривљеног Дејана Дабовића, исту одбио и потврдио пресуду
Вишег суда у Новом Саду посл. бр. К-114/20 од 24. марта 2021. године,
којом је окривљени Дејан Дабовић оглашен кривим за кривично дело тешко
убиство из члана 114 став 1 тачка 5 КЗ и за кривично дело разбојништва
из члана 206 став 1 КЗ и осуђен на казну доживотног затвора.

Координатор за медије Апелационог суда у Новом Саду
Андреа Ђукић