Презентација годишњег извештаја о раду

Презентација годишњег извештаја о раду

Дана 08.04.2022. године у организацији председника Апелационог суда у Новом Саду, мр Дарка Тадића, одржан је састанак председника Апелационог суда у Новом Саду и председника Виших судова са подручја Апелационог суда у Новом Саду.

Тема састанка били су резултати рада судова на основу Годишњих извештаја о раду судова за 2021. годину, реализација програма решавања старих предмета у судовима и текуће активности

Председник Апелационог суда у Новом Сауд, мр Дарко Тадић представио је годишњи извештај о раду Апелационог суда у Новом Саду за 2021. годину, као и анализу рада виших и основних судова са подручја Апелационог суда у Новом Саду за 2021. годину.

Координатор за медије Апелационог суда у Новом Саду
Андреа Ђукић

Image
Image
Image